Rejestracja

Zakres usług

Stomatologia - nadbudowy na wszczepionych implantach

09/10/2017

Do czasu wynalezienia i wprowadzenia do użytku implantów stomatologicznych osoby cierpiące na bezzębie ( brak wszystkich zębów w szczęce lub żuchwie) były skazane na niewygodne i szkodliwe dla tkanek przyzębia akrylowe protezy całkowite. Dopiero implanty umożliwiły komfortowe rozwiązania dla ludzi, którym brakuje wszystkich zębów w jednej lub obu szczękach.
Rozwiązania te różnią się od siebie ideą, komfortem użytkowania i ceną.
Całkowity, inaczej okrężny most na implantach to rozwiązanie najbardziej zbliżone do komfortu, jaki daje posiadanie własnych zębów. Podstawowa cechą tego rozwiązania jest to, że jest to praca stała, czyli nie wyjmowalna. Pozwala to niejako zapomnieć o posiadaniu sztucznych zębów.


Powyższe rozwiązanie charakteryzuje się jednak wysoką ceną na którą wpływ mają;

  • duża liczba implantów 
  • a także wysoki koszt całkowitego mostu porcelanowego.

Znacznie tańszym rozwiązaniem jest wyjmowana proteza całkowita. Posiada ona elementy utrzymujące  ją na wcześniej wszczepionych implantach. Dzięki temu proteza ta uzyskuje stabilność zapewniającą komfort nieporównywalny do zwykłej protezy całkowitej.
Elementy utrzymujące w protezie są na tyle mocne, że nie wchodzi w grę przypadkowe poluzowanie protezy.
Niższa cena tego rozwiązania bierze się głównie z mniejszej ilości potrzebnych do jej osadzenia implantów.
Na implantach można również uzupełniać ubytki zębowe w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.