Neuropsycholog

Neuropsycholog - CM Danea Bielsko-Biała

neuropsycholog bielsko

Działania neuropsychologa skierowane są głównie do osób z organicznym uszkodzeniem mózgu, najczęściej w przypadku:

 • udaru mózgu
 • zaburzeń afatycznych (mowy)
 • urazów czaszkowo-mózgowych
 • choroby Alzheimera
 • choroby Parkinsona
 • stwardnienia rozsianego
 • stanów po operacjach neurochirurgicznych

Typologia ćwiczeń poznawczych

Mowa i funkcje językowe

I. Aktualizacja słów

 • łączenie słów, które często występują razem
  nazywanie przedmiotów
 • kategoryzowanie (segregowanie według kategorii)
 • kończenie wypowiedzi (związków frazeologicznych, zdań, przysłów)
 • dopisywanie skojarzeń, określeń
 • nazywanie w odpowiedzi na pytanie

Zadaniem tych ćwiczeń jest usprawnienie umiejętności wydobycia wyrazów z pamięci.

II. Czytanie ze zrozumieniem

 • wyszukiwanie błędów w tekście
 • dobór ilustracji do przeczytanego słowa
 • odpowiadanie na pytania dotyczące przeczytanego tekstu
 • wyszukiwanie niepasującego słowa lub zdania
 • uzupełnianie tekstów wymagające ich zrozumienia
 • ocena, czy wyrazy lub zdania mają wspólne znaczenia
 • dopasowanie związków frazeologicznych i przenośni do ich wyjaśnień

Ćwiczenia te pomagają w rozwijaniu rozumienia tekstów, zdań i pojedynczych słów przeczytanych samodzielnie.

III. Pisanie i tworzenie zdań

 • opisywanie wskazanych wydarzeń, osób, ilustracji
 • dopisywanie określeń, pisanie nazw, uzupełnianie zdań
 • Przekształcanie formy zdań
 • układanie zdań z rozsypanki wyrazów
 • Uzupełnianie zdań odpowiednią formą gramatyczną wyrazu

IV. Ekspresja oralna

 • wszystkie wymienione wyżej ćwiczenia wykonywane na głos
 • podawanie przykładowych tematów rozmowy

Zachęcanie do swobodnej wypowiedzi

Uwaga

 • zaznaczanie bodźców według podanej zasady
 • zaznaczanie określonych bodźców spośród wielu podobnych
 • uzupełnianie braków w sekwencji bodźców
 • szeregowanie bodźców
 • znajdowanie różnic
 • liczenie bodźców

Pamięć

 • zapamiętywanie układu bodźców i odtwarzanie go
 • tworzenie i zapamiętywanie list
 • zapamiętywanie słów według kategorii
 • odtwarzanie materiału po odroczeniu
 • odtwarzanie z pamięci materiału słownego i wzrokowego

Funkcje wzrokowo – przestrzenne

 • rysowanie według instrukcji opisującej rozmieszczenie przedmiotów
 • Rysowanie podanych ksztaltów
 • Zadania werbalne, w których prawidłowe wykonanie wymaga przeczytania wszystkich wyrazów i zdań
 • Uzupełnianie braków w kształtach
DANE KONTAKTOWE

LOKALIZACJA

ul. Jaworzańska 40 (Wapienica)
43-382 Bielsko-Biała

REJESTRACJA

+48 33 811 00 51
+48 512 457 547

MAPA