Rejestracja

Zakres usług

Neuropsychologia

Działania neuropsychologa skierowane są głównie do osób z organicznym uszkodzeniem mózgu, najczęściej w przypadku:

 • udaru mózgu
 • zaburzeń afatycznych (mowy)
 • urazów czaszkowo-mózgowych
 • choroby Alzheimera
 • choroby Parkinsona
 • stwardnienia rozsianego
 • stanów po operacjach neurochirurgicznych

Diagnoza nie ogranicza się jednak tylko do powyższych przypadków. Zapraszamy wszystkie osoby, które czują, że mają kłopoty z pamięcią, nie mogą się skoncentrować, czują się rozproszone i nie mogą zebrać myśli.

Do diagnozy zaburzeń funkcji poznawczych służą testy psychologiczne. Do rehabilitacji neuropsychologicznej służą ćwiczenia poznawcze.

Typologia ćwiczeń poznawczych

Mowa i funkcje językowe

I. Aktualizacja słów

 • łączenie słów, które często występują razem
 • nazywanie przedmiotów
 • kategoryzowanie (segregowanie według kategorii)
 • kończenie wypowiedzi (związków frazeologicznych, zdań, przysłów)
 • dopisywanie skojarzeń, określeń
 • nazywanie w odpowiedzi na pytanie

Zadaniem tych ćwiczeń jest usprawnienie umiejętności wydobycia wyrazów z pamięci.


II. Czytanie ze zrozumieniem

 • wyszukiwanie błędów w tekście
 • dobór ilustracji do przeczytanego słowa
 • odpowiadanie na pytania dotyczące przeczytanego tekstu
 • wyszukiwanie niepasującego słowa lub zdania
 • uzupełnianie tekstów wymagające ich zrozumienia
 • ocena, czy wyrazy lub zdania mają wspólne znaczenia
 • dopasowanie związków frazeologicznych i przenośni do ich wyjaśnień
 • Ćwiczenia te pomagają w rozwijaniu rozumienia tekstów, zdań i pojedynczych słów przeczytanych samodzielnie.

III. Pisanie i tworzenie zdań

 • opisywanie  wskazanych wydarzeń, osób, ilustracji
 • dopisywanie określeń, pisanie nazw, uzupełnianie zdań
 • Przekształcanie formy zdań
 • układanie zdań z rozsypanki wyrazów
 • Uzupełnianie zdań odpowiednią formą gramatyczną wyrazu

IV. Ekspresja oralna

 • wszystkie wymienione wyżej ćwiczenia wykonywane na głos
 • podawanie przykładowych tematów rozmowy
 • Zachęcanie do swobodnej wypowiedziUwaga

 • zaznaczanie bodźców według podanej zasady
 • zaznaczanie określonych bodźców spośród wielu podobnych   
 • uzupełnianie braków w sekwencji bodźców
 • szeregowanie bodźców
 • znajdowanie różnic
 • liczenie bodźców


Pamięć

 • zapamiętywanie układu bodźców i odtwarzanie go
 • tworzenie i zapamiętywanie list
 • zapamiętywanie słów według kategorii
 • odtwarzanie materiału po odroczeniu
 • odtwarzanie z pamięci materiału słownego i wzrokowego


Funkcje wzrokowo – przestrzenne

 • rysowanie według instrukcji opisującej rozmieszczenie przedmiotów
 • Rysowanie podanych ksztaltów
 • Zadania werbalne, w których prawidłowe wykonanie wymaga przeczytania wszystkich wyrazów i zdań
 • Uzupełnianie braków w kształtach

 

Poniżej CV Pani Mgr Ewa Gadocha-Cios – diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna.

Ukończyła studia psychologiczne na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2011 roku, w ramach których zrealizowała specjalistyczne zajęcia teoretyczne i praktyczne i złożyła przed komisją egzamin specjalizacyjny w zakresie psychologii sądowej. W trakcie pięcioletnich studiów ukończyła między innymi następujące kursy z dziedziny neuropsychologii:

 • Biologiczne mechanizmy zachowania – Anatomia Funkcjonalna mózgu
 • Biologiczne mechanizmy zachowania – Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych
 • Psychologia procesów poznawczych
 • Psychologia pamięci i uczenia
 • Podstawy metodologii badań psychologicznych

W trakcie tych studiów odbyła również praktyki w zakładzie penitencjarnym przy ul. Montelupich w Krakowie.
W 2012 r. uczestniczyła w szkoleniu „Mózg a człowiek” Badanie i diagnoza neuropsychologiczna część 1 w wymiarze 25 godzin szkoleniowych oraz „Mózg a człowiek” Badanie i diagnoza neuropsychologiczna część 2 w wymiarze 20 godzin szkoleniowych.
W 2015 r. ukończyła studnia podyplomowe: Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęcie praktycznym na Uniwersytecie SWPS w Katowiach.
Od 2012 r. prowadzę praktykę psychologiczną w Beskidzkim Zakładzie Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Jaworzu, dodatkowo zdobywając wiedzę na konferencjach i szkoleniach z zakresu neuropsychologii.